Profil

Ledelsen på Strandhjem

Strandhjem er en selvejende institution med selvstændig bestyrelser som højeste myndighed.

Bestyrelsen består af:

Formand Jytte Platz
Næstformand Svend Sørensen
Bestyrelsesmedlem Charlotte Riis Engelbrecht
Bestyrelsesmedlem Lene Lauritzen
Bestyrelsesmedlem Kurt Dreier Jørgensen
Daglig leder er Ann Kristin Granli