Profil

Ledelsen på Strandhjem

Strandhjem er en selvejende institution med en selvstændig bestyrelse som højeste myndighed.

Bestyrelsen består af:

Formand Jytte Platz
Næstformand Kurt Dreier Jørgensen
Bestyrelsesmedlem Charlotte Riis Engelbrecht
Bestyrelsesmedlem Lene Lauritzen
Bestyrelsesmedlem Svend Sørensen
Daglig leder er Ann Kristin Granli