Profil

Visitationsret og opholdsbetaling

Visitation:

Strandhjem er fritvalgsleverandør, det vil sige, at du er velkommen til at komme og se Strandhjem. Det er den kommune som du bor i, som skal visitere til et ophold på Strandhjem.
Borgeren har ret til selv at bestemme, hvor denne ønsker at bo.

Den første visitation til Strandhjem med fastsættelse af timeforbrug, foretages af beboerens hjemstedskommune.
Efter indflytning på Strandhjem kan visitationen stadigvæk bibeholdes af hjemstedskommunen eller den kan overdrages til Sønderborg kommune.
Det vil sige, at hvis beboerens behov ændres skal der foretages revisitation.

Den kommunale døgnpris for et ophold på Strandhjem i 2018:

*Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service
( § 83 og § 87)

- færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger 312,00 kr. pr. døgn

- 35 – 106 timers hjælp pr. 4 uger 954,00 kr. pr. døgn

- flere end 106 timers hjælp pr. 4 uger 2.060,00 kr pr. døgn

Indirekte omkostninger pr. lejer 191,00 kr. pr. døgn

Derudover kommer de indirekte omkostninger, der opgøres som summen af:

  • Socialpædagogisk bistand og træning er fastsat til 369,00 kr. pr. time ( § 85)
  • Optræning er fastsat til 370,00 kr pr. time ( § 86 )
  • Ledsagelse er fastsat til 365,00 kr. pr. time ( § 97 )

Overstående takster er fastsat i forhold til serviceloven og reguleres en gang årligt.

Afregningen til Strandhjem sker fra Sønderborg Kommune som så får refusion fra beboerens hjemstedskommune.

Prisen for nuværende beboere svinger mellem 1300 kr. – 1550 kr. pr. døgn.

Derudover kan der forekomme egenbetaling ved blandt andet personaleledsagelse ved familiebesøg, kørselsomkostninger på ferieture m.m.

Strandhjem er en non-profit institution, hvilket betyder, at der IKKE skal genereres overskud

Strandhjems EANnr: 5798006428205