Profil

Profil

Her på hjemmet bestræber vi os på at Strandhjem er, og forbliver, et hjem for hver enkelt af vores beboere. Derfor har vi bevidst valgt, at stedet “kun” skal have 16 boliger. Grunden hertil er, at vi ønsker at bevare et familiært islæt.

Vores mål i dagligdagen er at skabe en tilværelse for vores beboere så tæt på det “normale” som muligt.
Derfor forventer vi her på stedet at hver enkelt beboer, ud fra vedkommendes psykiske, fysiske og sociale situation, er aktiv i egen hverdag, deltager i husets gøremål og aktiviteter samt medvirker til et positivt fællesskab.

Strandhjem modtager beboere fra hele landet og har på nuværende tidspunkt beboere fra flere forskellige kommuner.

Strandhjems Værdi
Tillid er den grundlæggende værdi på Strandhjem

Strandhjems vision
At alle tager ansvar og bidrager til positiv udvikling hos den enkelte på Strandhjem.

Strandhjem er en tryg base, hvor der er plads til livsglæde, læring og aktiv deltagelse i samfundet.

Strandhjems Mission
Alle er aktive og imødekommende

Beboerne trives og indgår i fællesskab

Personalet er fagligt kompetente og i trit med samfundsudviklingen

Strandhjem har Danmarks bedste beliggenhed