Nyheder

Kvalitetssikring af personalets indsats

Kvaliteten af medarbejdernes faglige og pædagogiske indsats sikres gennem:

  • Den daglige diaglog og feedback
  • Medansvar og medindflydelse på egne arbejdsområder
  • Ansættelse af personale med relevante kompetencer
  • Efterlevelse Strandhjems værdier
  • Udarbejdelse og efterlevelse af diverse procedurebeskrivelser
  • Faglig udvikling gennem selvstudie, intern og ekstern undervisning
  • Arbejdspladsvurdering i forhold til fysisk og psykisk arbejdsmiljø
  • Medarbejderudviklingssamtaler
  • Refleksion over egen og andres praksis på Strandhjem