Partnere

Private og selvejende institutioner

Fonden Botilbuddet Græskobbel
Græskobbel 19
6440 Augustenborg
www.graeskobbel19.dk

Bo- og værestedet Horskær
Pottehusvej 7
6580 Vamdrup
www.horskaer.dk