Udsigt solnedgang

Behandlingstilbud til beboerne

Personalet tilbyder Strandhjems beboere et bredt vifte af behandlingsmuligheder

Behandlingen tager sigte på, at styrke beboerens raske ressourcer og derigennem løse eller reducere beboerens sundhedsproblemer både på det individuelle samt sociale plan.

  • Miljøterapi som er kendetegnende ved bl.a.:*
  • Støttende samtaler
  • Arbejde med beboerens her – og – nu problemer
  • Fungere som rollemodel
  • Fungere som faglig vejleder
  • Styrke de personlige og sociale kompetencer
  • Pædagogisk oplæring i at klare hverdagen både psykisk og praktisk
  • Arbejde med relationsdannelse
  • Gøre beboeren aktiv i stedet for passiv
  • Integrere, om muligt, beboeren i samfundet under tidens normer

Medicinsk behandling
Sikre at beboeren indtager den ordinerede medicin.
Ændringer sker kun i samråd med beboerens læge / psykiater

Kognitiv behandling
Behandlingen er en aktiv, struktureret, problemorienteret og dynamisk behandlingsform som sigter mod at lære beboeren metoder til effektiv problemløsning. Behandlingen lægger vægt på at beboeren får forståelse for sammenhængen mellem tænkning, følelsesliv, adfærd, kropslige reaktioner og motivation.

Vækstmodellen
Vækstmodellen er baseret på den værdsættende tankegang.
Man kan sige, at det er teorierne omsat i en praktisk, konkret og frem for alt, en samtaleskabende model.

Stemmehøring
To personaler er uddannet i kognitiv tilgang til stemmehøring

Recovery
Der hvor det er muligt, vægtes den rehabiliterende indsats. Recovery er en udviklingsproces hen imod at komme sig og blive i stand til at leve et selvstændigt liv.

Nada øreakupunktur
Akupunkturbehandling som foretages sammen med anden psykiatrisk behandling.
Anvendes for blandt andet angst, søvnforstyrrelser, aggressioner, stoftrang eller uro.

Massage
Her på Strandhjem har vi en massør ansat så der er mulighed for at få løsnet op for muskelspændinger forårsaget af f.eks. indre stress, fysiske eller psykiske smerter m.m.

Andet
Af øvrige tilbud er der mulighed for almen akupunktur, massage, tankefeltsterapi, coaching, hypnose m.m.

You can do it, we can help