Udsigt solnedgang

Kvalitetssikring af beboerydelser

Kvaliteten i ydelserne til den enkelte beboer sikres gennem:

  • Den daglige diaglog og samarbejde med beboeren
  • Udfærdigelse af pleje- omsorgs- og handleplaner
  • Elektronisk registrering og opfølgning af ydelser og mål
  • Beboerindflydelse gennem diaglog og beboerråd
  • Tilfredshedsanalyser gennem diaglog og evt. spørgeskemaer
  • Kvalitetsstandarder for diverse ydelser
  • Kommunalt tilsyn
  • Gode fysiske rammer
  • Faglig kompetente medarbejdere

Har du som beboer eller pårørende klager, bedes disse rettet til Strandhjems ledelse som så vil tage stilling til videreformidling.